מרק גרונות, מתכון למרק גרונות, מתכון מרק גרונות
מתכון