מרק שורשים, מתכון למרק שורשים, מתכון מרק שורשים
מתכון